In de media

Vragen over huisjes, groen en oeverbescherming Enkhuizerzand

camping_Enkhuizerzand.jpgwoensdag 02 maart 2022 10:34 Voorjaar 2021 kwam er zomaar een informatiegebouw van Droomparken waar huisjes werden aangeboden zonder dat er formeel ook maar iets duidelijk was over het uiterlijk van de huisjes. Gelukkig is er toen snel ingegrepen door de gemeente, .. lees verder

Erfgoedbeleid op tafel, een mijlpaal voor Enkhuizen

binnenstad_vanboven.JPGvrijdag 18 februari 2022 16:51 Voor het eerst ligt er nu erfgoedbeleid op tafel in de gemeenteraad en dat in Enkhuizen met alleen al aan Rijksmonumenten meer dan 300 gebouwen. Onze bijdrage in de commissie vergadering: lees verder

CU-SGP Enkhuizen maakt taboe herindeling bespreekbaar

Middelpunt_3landen.jpgwoensdag 02 februari 2022 16:19 Arnoud Hotting staat in de startblokken voor een nieuwe termijn als lijsttrekker voor ChristenUnie-SGP Enkhuizen. Daarmee gaat de partij de verkiezingen in met een inmiddels ervaren raadslid. Dat is geen overbodige luxe gezien de vele uitdagingen waar Enkhuizen voor staat de komende jaren. lees verder

Een visie op Westfriesland over 10 jaar

WF-vlag.jpgvrijdag 17 december 2021 11:42 Hoe ziet West-Friesland er over 10 jaar uit? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan, in de wetenschap dat er veel op de gemeenten in West-Friesland afkomt, in de één nog meer dan in de andere. Een concreet plan voor de bestuurlijke toekomst van West-Friesland is het resultaat. lees verder

Hertenkamp ook voor minder validen bereikbaar door verhard pad

PadHertenkamp_ookvoorrollator1b.JPGmaandag 08 februari 2021 16:57 Het pad naar het Hertenkamp in het Plantsoen is nu begaanbaar ook voor minder validen met rolstoel of rollator en zo zijn de kinderboerderij, het terras, de natuurtuin en ook Enigmahuis nu beter bereikbaar. lees verder

Vragen over veiligheid in het voetgangersgebied

voetgangersgebiedmaandag 18 mei 2020 22:48 Fietsers en scooters vormen ook nu een probleem in het voetgangersgebied. Verschillende winkeliers geven aan, dat het vaak maar net goed gaat omdat jong én ook oud blijven fietsen. Daarom opnieuw vragen aan het College over dit voetgangersgebied.. lees verder

Training voor startende ondernemers in Enkhuizen

winkelstraat.jpgzaterdag 14 maart 2020 15:50 Er komt een extra training door het Startersloket voor startende ondernemers. Dit werd aangegeven in antwoord 3 maart op onze schriftelijke vragen over OZB en aanpak leegstand. Daarnaast begrijpen we dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op het Ondernemersfonds en dat lijkt ons een goede zaak. lees verder

Jeugdzorg, mij een zorg?!

Joël Voordewind - Foto: Anne-Paul Roukema/ChristenUniemaandag 03 februari 2020 16:58 Hoe staat het met de zorg voor onze jeugd? Doen we wel genoeg en.. wat vinden onze jongeren er zelf van? Denk mee op vrijdagavond 7 februari in Medemblik samen met onder meer Joël Voordewind, tweede Kamerlid van de ChristenUnie. lees verder

Nieuwe aanpak leegstand.. hoe zit dat?

winkelsenkhuizen.jpgvrijdag 15 maart 2019 19:24 Er ligt een nieuwe aanpak voor leegstand op de tafel met de vraag om een kwartiermaker in te zetten. Alleen september 2018 is een nieuwe stadscoördinator aangesteld door Stichting Stadsmanagement Enkhuizen (SSE). Tijdens de commissie hebben wij dit ter sprake gebracht... lees verder

Raad Enkhuizen is het eens: Trouwen kan bijna overal

trouwen.jpgwoensdag 27 februari 2019 13:50 Bijna overal kan men nu trouwen.. alleen niet op de begraafplaats in Enkhuizen. Arnoud Hotting, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP, nam deze stelling in en tussentijdse peiling van het Noordhollands Dagblad ondersteunde deze stellingname. lees verder

Trouwen op een begraafplaats? Lezers zeggen: Nee liever niet..

trouwen.jpgzondag 27 januari 2019 13:31 In Commissie BOFS heeft afgelopen week heeft Arnoud Hotting namens ChristenUnie-SGP aangegeven dat we de begraafplaats geen geschikte locatie achten om te trouwen. Deze week heeft het Noordhollands Dagblad een stelling gelanceerd: Trouwen op de begraafplaats, waarom niet? De meeste lezers gaven aan: Nee, liever niet en wel om verschillende redenen... lees verder

Trouwen overal in Enkhuizen of.. bijna overal

trouwen.jpgdinsdag 15 januari 2019 13:13 Deze week stond op de agenda in Commissie BOFS een verruiming voor trouwlocaties, wat natuurlijk een prachtig idee is!
Er waren al meer locaties mogelijk en nu kan men op nagenoeg elke locatie trouwen. Wel heeft ChristenUnie-SGP een voorbehoud gemaakt voor begraafplaatsen, want dat lijkt ons geen wenselijke ontwikkeling... lees verder

Duidelijkheid over muziekonderwijs in Enkhuizen!

muziekindeklas.jpgvrijdag 20 juli 2018 12:31 Allereerst willen we onze waardering uitspreken aan alle mensen die zich altijd met hart en ziel hebben ingezet voor meer muziek in Enhuizen, via muziekschool of welke instelling dan ook!
In de Kadernota voor 2019 gaat het over subsidies voor muziekonderwijs, daarover enkele vragen. lees verder

Fietsen in de Binnenstad graag, maar niet in de winkelstraten!

fietsen4zaterdag 30 juni 2018 09:55 Afgelopen weken hebben wij verschillende ondernemers gehoord over het fietsen in de winkelstraten in de binnenstad. Er ontstaan echt gevaarlijke situaties door fietsers en ook jongeren op scooters, juist als het druk is met winkelende mensen en kinderen. Fietsen in Enkhuizen zien we graag, maar alleen waar het mag, dus hebben we vragen gesteld aan het college van Enkhuizen.. lees verder

College nogmaals in overleg over verkeerssituatie rondom Klaverweid

Zebrapadvrijdag 20 april 2018 15:02 Dit antwoord geeft Gemeente Enkhuizen in antwoord op onze vragen over de verkeerssituatie kruising Klaverweid en Sebastiaan Centenweg. Afgelopen februari is er namelijk een petitie opgestart voor de verkeerssituatie rondom de Klaverweid. En gelezen de reacties op de petitie is er herkenning onder meer bij bezorgde ouders en buurtbewoners... lees verder

Arnoud Hotting leidt ChristenUnie-SGP in Enkhuizen

pasfHotting_Lijsttrekker18.JPGzaterdag 27 januari 2018 13:59 Arnoud Hotting (36) leidt de ChristenUnie-SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen op 21 maart...
Noordhollands Dagblad, door Paul Gutter lees verder

’Weg die ballon, vuil in de lucht gooien is niet van deze tijd’

dieballon2.jpgzaterdag 25 maart 2017 20:13 In Hoorn heeft de gemeenteraad het verbod op het oplaten van heliumballonnen geschrapt. Onze stelling ’Weg met de heliumballon!’, omdat het oplaten hiervan tot zwerfvuil leidt, kreeg 79 procent van de stemmen... lees verder