Steunfractie

Ter ondersteuning van de fractie zijn er ook nog mensen actief om mee te denken in de Steunfractie, daarbij is Arnoud Hotting voorzitter bij het overleg. Op dit moment zijn de volgende mensen actief:

  Klaas Kooiman
  Ewart van der Blonk
  Daan Tesselaar
  Theo de Geus