Hertenkamp ook voor minder validen bereikbaar door verhard pad

PadHertenkamp_ookvoorrollator1b.JPG08-02-2021 16:57 08-02-2021 16:57

Het pad naar het Hertenkamp in het Plantsoen is nu begaanbaar ook voor minder validen met rolstoel of rollator en zo zijn de kinderboerderij, het terras, de natuurtuin en ook Enigmahuis nu beter bereikbaar.

Dit idee kwam naar voren bij een marktactie van onze partij en we hebben er in november 2016 op agora vragen over gesteld voor een commissievergadering :

Vraag 14 nov 2016 op agora: Er wordt gevraagd een zienswijze af te geven in het voorstel over de nieuwe verdeling ISV gelden en het accommodatiegebouw Hertenkamp’ toe te voegen aan het MOP;
Wij hebben de volgende vraag over het accommodatiegebouw hertenkamp: Hoe is de bereikbaarheid voor minder validen en invaliden geregeld of wordt dit nog geregeld voor of met de nieuwbouw? Volgens ons zijn de toegangspaden grind en klinkers en niet echt vriendelijk voor minder validen en invaliden.
Antwoord vd gemeente:
In het krediet voor het hertenkamp is geen rekening gehouden met aanpassen van de toegangspaden. Uiteraard zullen wij bij de inrichting van gebouw rekening houden met de doelgroep. De verharding van de paden in het Wilhelminaplantsoen is bewust gekozen voor een grindverharding passend bij het karakter van het park. Het aanpassen hiervan verdient een afzonderlijke afweging.

Fractie HEA heeft er later schriftelijke vragen over gesteld. Vervolgens hebben wij juli 2017 bij de Kadernota het initiatief genomen om samen met HEA en andere partijen een voorstel te doen voor een verhard pad naar het Hertenkamp.

Amendement De Geus en anderen was ' bij Programma 3: Beheer Openbare Ruimte, Invoegen extra punt:
"aanleg van een verhard pad ter verbinding van het Hertenkamp om bezoek van minder validen, al dan niet met de door hen gebruikte hulpmiddelen, mogelijk te maken" '

Alweer enige jaren heeft Welwonen een inloophuis voor mensen met dementie bij Het Hertenkamp, Enigmahuis. Met de kinderboerdeij erbij is er meteen een ontspannen sfeer en een mooie ruimte juist ook voor mensen met dementie. Er zijn vrijwilligers ondersteund door een professional en ook als mantelzorger kun je hier terecht met vragen.

Bij de inrichting van het nieuwe gebouw van het Hertenkamp houdt men dus rekening met eventueel bezoek van mindervaliden. Wij vinden dat men dan ook de paden dient aan te passen om de bereikbaarheid van het Hertenkamp voor mindervaliden -al dan niet met de door hen gebruikte hulpmiddelen- te vergroten.

In de media:

Verhard pad in plantsoen Enkhuizen, Noordhollands Dagblad 20 juli 2017

Lees hier:

Meer hierover:

« Terug