Vragen over huisjes, groen en oeverbescherming Enkhuizerzand

camping_Enkhuizerzand.jpg02-03-2022 10:34 02-03-2022 10:34

Voorjaar 2021 kwam er zomaar een informatiegebouw van Droomparken waar huisjes werden aangeboden zonder dat er formeel ook maar iets duidelijk was over het uiterlijk van de huisjes. Gelukkig is er toen snel ingegrepen door de gemeente, ..

want er was ook helemaal geen vergunning voor het gebouw pal naast het Zuiderzeemuseum. Vervolgens kwam er tekst en uitleg van de ontwikkelaar onder meer in een digitale bijeenkomst in maart afgelopen jaar.

De volgende vragen hebben we eind februari gesteld: Zie hier ook de vragen over het Enkhuizerzand in pdf.

In het ontwerp van de huisjes voor Enkhuizerzand dient men onder meer rekening te houden met cultuurhistorische waarden in de omgeving, bebouwing in het beschermd stadsgezicht, het aanzicht gezien vanuit het historisch centrum en ook het aanzicht vanaf het IJsselmeer.

  • In hoeverre is er inmiddels duidelijkheid over het uiterlijk van de huisjes?

De groene aankleding van het gebied met forse bomen en struikgewas vinden wij belangrijk.

  • In hoeverre zal nu bestaand groen blijven om het groene karakter te behouden?

Enkhuizerzand is buitendijks gebied en de hoge waterstanden van afgelopen zomer en de flinke stormen onlangs maken duidelijk dat goede oeverbescherming noodzakelijk is. Tot nog toe lijkt er echter geen vorm van oeverbescherming aangelegd te zijn ter bescherming van de camping.

  • Welke maatregelen zullen worden getroffen ter bescherming tegen afkalven van het buitendijks gebied inclusief de kustboog?
  • Welke garanties zullen gelden voor de kwaliteit van oeverbescherming na verloop van jaren?
  • Welke risico’s gelden er voor wat betreft tijdelijke overstroming van het gebied en wie is er in dat geval verantwoordelijk voor geleden schade?

Het terrein inclusief strand langs het huisjespark zal openbaar toegankelijk blijven.

  • Kan het college dit bevestigen?
  • Hoe wordt dit vastgelegd zodat het een duidelijk gegeven is ook voor mogelijke kopers van huisjes langs het strand?
  • Wie is er – na oplevering van het buitengebied en verloop van 10 jaar – verantwoordelijk voor het onderhoud van welk gebied en de daarbij behorende oeverbescherming?

PlanEnkhuizerzand

In de media:

Zie ook:

« Terug