Vanavond in de raad parkeren rondom havens in Enkhuizen

stadhuisdinsdag 10 mei 2016 14:58

Het voorstel over uitbreiding van parkeergelegenheid nabij de havens van Enkhuizen ligt vanavond bij de raad op tafel. Samen met de SP, fractie NE en Van der Pijll hebben we als ChristenUnie-SGP willen we graag dat er breder gekeken wordt naar mogelijke opties om te parkeren dan welke tot nu toe genoemd zijn...

We constateren dat:

 • voor het dempen van havens, aanleggen van drijvende parkeervoorzieningen en het bouwen van parkeergarages waarschijnlijk onvoldoende draagkracht bestaat bij politiek en inwoners;

 • de derde optie (aanleg van parkeerruimte op het zgn. "Pipelife-terrein") weliswaar op korte termijn enige verlichting kan bieden maar, op zich zelf staand, geen adequate oplossing voor de lange termijn is;

 • de keuzemogelijkheden voor de Raad hierdoor te beperkt zijn om een voorkeur uit te kunnen spreken;

 • het de moeite waard is om te onderzoeken in hoeverre bestaande terreinen, voorzieningen en infrastructuur waarover Enkhuizen beschikt benut kunnen worden voor het uitbreiden van de parkeercapaciteit;

 • het in Enkhuizen, als waterrijke stad, voor de hand ligt om daarbij ook de mogelijkheden van vervoer over water te onderzoeken;

     
     

We vinden dat:

 • het wenselijk is dat ook andere opties voor uitbreiding van de parkeercapaciteit onderzocht worden, voordat de Raad een voorkeur voor één of meerdere opties uitspreekt;

 • daarbij rekening gehouden kan worden met de wensen van het Zuiderzeemuseum om tot een ander parkeerregime voor haar bezoekers te komen, maar dat deze wensen niet leidend kunnen zijn

En daarom vragen we het College:

 • de Raad een aangepast voorstel te doen toekomen met betrekking tot de mogelijkheden voor het uitbreiden van de parkeercapaciteit waarin ook andere opties belicht worden, waaronder, bijvoorbeeld, zoals geschetst in bijgevoegd document "Parkeren aan en over water"

 • hierbij de behoefte van de gemeente Enkhuizen om voldoende en adequate parkeervoorzieningen te bieden aan de bezoekers van de binnenstad leidend te laten zijn en binnen de ruimte die dat kader biedt ook rekening te houden met de wensen van het Zuiderzeemuseum.

De toelichting komt vanavond in de raad. Welkom om deze openbare vergadering bij te wonen of mee te luisteren, zie meer info.

« Terug

Reacties op 'Vanavond in de raad parkeren rondom havens in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.