Meer parkeerplaatsen rondom havens Enkhuizen

Parkeerplaatsenwoensdag 20 april 2016 22:21

Op de raadstafel ligt een eerste verkenning door het Zuiderzeemuseum voor uitbreiding van de parkeercapaciteit bij het NS station van Enkhuizen. Het is een globale opzet waarbij het ZZM geprobeerd heeft out of de box te denken. We waren als fractie dan ook erg verrast toen we de opties voor parkeren onder ogen kregen.
Gaat het hele bootmodel dan op de schop? ...

Nee maar mogelijk moet het wel ingekort worden omdat het volgens het museum onbetaalbaar wordt en niet meer voorziet in de behoefte van een deel van de huidige museumbezoekers. Wel wil het Zuiderzeemuseum in elk geval de vaarroute vanaf het station zo lang mogelijk overeind houden en dat lijkt ons een goed punt! Want varend langs de binnenstad naar het museum wordt zeker gewaardeerd door een groot deel van de toeristen en ook inwoners van Enkhuizen!

We begrijpen de bezorgdheid van bewoners wel heel goed. En we zijn er zeker voor om zaken breed te onderzoeken maar om bijvoorbeeld een haven te dempen om parkeerplaatsen te maken gaat ons echt te ver!!

Als fractie zijn we niet voor parkeren op en rond het Dirk Chinaplein. Dit doet het aanzicht van de stad geen goed. Maar wat dan wel? Al met al niet makkelijk.

Voordeel van extra Parkeerplaatsen voor het museum bij het station is dat meer toeristen door de stad teruggaan naar hun auto. De middenstand zou hier zeker van kunnen profiteren en een steun in de rug kan de middenstand goed gebruiken!

Daarom lijkt ons een verdere verkenning van de mogelijkheden op de locaties 1 (Ossenmarkt) en 3 (achter Pipe Life) een goede optie. Daarnaast staat het parkeerterrein zoals genoemd in optie 4 (Flevolaan) vaak leeg. We zouden graag zien dat deze optie ook serieus wordt bekeken. Het argument dat het te ver lopen zou zijn valt nog te bezien. Toeristen die een hele dag uitgaan rekenen erop dat ze een eindje lopen. Daarbij zou men nog kunnen denken aan een optie als het witte fietsen project zoals op Park de Hoge Veluwe.

Als fractie zouden we dus graag de opties 1 (Ossenmarkt) 3 (achter Pipe Life) en ook 4 (Flevolaan) wat verder uitgewerkt willen zien. Al willen we wel alvast opmerken dat we vooral optie 1 als het gaat een om een tweede parkeerlaag, een hele dure vinden en we ons sterk afvragen hoe we dit als gemeente kunnen bekostigen. Misschien dat het ZZM ook een deel wil bekostigen. Wij gaan er vanuit dat dit in een uitwerking van welke optie dan ook duidelijker wat de eventuele kosten/ en inkomstenverdeling wordt.

Verder lijkt ons het voorstel van de SP om het parkeren op Krabbersplaat in stand te houden, de moeite waard om mee te nemen in de verdere uitwerking.

« Terug

Reacties op 'Meer parkeerplaatsen rondom havens Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.