Voortgang Enkhuizerzand

ezand3dinsdag 26 januari 2016 11:35

Volgende week staat opnieuw het REZ of Enkhuizerzand op de agenda, een veelbesproken onderwerp. Na de aanbesteding van afgelopen zomer zijn er nu een aantal scenario's uitgewerkt. Over aanbesteding, Tenderned, inschrijving en hoe nu verder.
Alle documenten even op een rijtje...

Afgelopen jaren is er de nodige discussie geweest rondom het noordelijke terrein langs het IJsselmeer, namelijk Immerhorn en is besloten de sportvelden niet te verplaatsen en er zijn inmiddels kunstgrasvelden aangelegd. Dat dat nog niet voor iedereen duidelijk was blijkt wel eens uit vragen waarom die prachtige locatie eigenlijk niet is gebruikt wordt voor woningbouw. Prachtig is de locatie zeker, maar toch laten we de sportvelden daar, meer info in Visie voor sport op Immerhorn, van 25 maart 2015 op deze site.

Nu het zuidelijke terrein ofwel het Enkhuizerzand: Er liggen een aantal scenario’s voor met de daarbij behorende voor- en nadelen en risico’s. Het College van Enkhuizen heeft voorkeur voor scenario 1 om verder te gaan met de enige partij die bij de aanbesteding zich heeft ingeschreven en op 1 na alle documenten had aangeleverd via TenderNed, een verplicht publicatiekanaal voor aanbestedingen. De referenties van eerder gerealiseerde projecten waren niet bijgeleverd. Wel werden ze later nog nagestuurd, maar formeel gezien was dat te laat (lees meer zomaar enkele Tendertips).

Wel zou het College graag verder willen met deze partij. Omdat formeel gezien geen volledige of geen geschikte inschrijvingen zijn ontvangen bij de aanbesteding van dit project is het College vrij om verder te gaan met deze partij, maar dan wel binnen de gestelde randvoorwaarden en criteria voor de aanbesteding (meer op Kennisportal europese aanbestedingen).

Zie hier het raadsvoorstel en de raadsbrief en hier de raadsagenda met het raadsvoorstel met bijbehorende documenten.

  • Scenario 1
    De huidige randvoorwaarden ongewijzigd handhaven. En op basis van de opgestelde gunningsleidraad met de meest gerede partij het plan als nog realiseren.
  • Scenario 2
    De randvoorwaarden aanpassen en opnieuw gaan aanbesteden met aangepaste c.q. minder strikte voorwaarden.
  • Scenario 3
    Het plan opknippen in delen en de grond voor de commerciële onderdelen verkopen.

Als men geen van deze 3 opties zou willen kiezen is er nog een laatste scenario uitgewerkt.

  • Scenario 4

Niets doen en alleen het gebied tot een basisniveau opknappen.

Daarmee klinkt niets doen eenvoudig, maar dan zou de gemeente Enkhuizen zelf eerst het geld moeten vrijmaken om het strand op te knappen en oeverbescherming te realiseren. Daarnaast komt het opknappen van het bestaande openbaar groen erbij, het draineren van de ligweides en de parkeervakken naast de Kooizandweg, het aanpassen van de openbare verlichting, het in goede staat brengen van de aanwezige voorzieningen waaronder de sanitaire voorzieningen en speeltoestellen en het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Met deze aanpak is op basis van een grove schatting zeker een bedrag van € 2 miljoen gemoeid. En aangezien er zoals gezegd inderdaad veel bruggen, beschoeiingen en dergelijke zijn op te knappen wordt het opbrengen van dit bedrag wel heel moeilijk.

Volgende week dinsdagavond 2 feb om 20 uur dus op de agenda van de Raadsvergadering.

Info:

« Terug

Reacties op 'Voortgang Enkhuizerzand'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.