Jaar na de verkiezingen: Werk in uitvoering!

werkuitvdinsdag 30 juni 2015 20:58

Vanavond in de Raad, de 2e termijn met een Reactie op de Beschouwingen van andere partijen, over sport, parkeren en meer. Klaas Kooiman namens ChristenUnie-SGP in Enkhuizen: "Wij willen graag op een positieve manier samenwerken binnen maar ook zeker buiten de coalitie. We zijn daarom ook blij met de constructieve benadering van meerdere partijen...

bijvoorbeeld de positieve bijdrage in de eerste termijn van de VVD. Wel vinden we het als CU-SGP jammer dat er ook een paar punten op een negatief kritische manier benoemd worden.

We zouden als coalitie maar een beetje op de winkel passen?

1. Binnen 1,5 jaar wordt het opknappen van Immerhorn ter hand genomen, nadat de sportverenigingen in de afgelopen jaren van het kastje naar de muur zijn gestuurd.

2. De al tientallen jaren slepende parkeerdiscussie had nu ineens binnen een jaar afgerond moeten worden? Er wordt hard gewerkt aan structurele verbeteringen ook op dit terrein:

Kortom, stap voor stap wordt er gewerkt aan het neerzetten van een solide parkeerbeleid.


 Jazz festival, jaarlijks evenement in Enkhuizen

3. SMC en Drom zijn erfenissen waar veel partijen in de raad hun bijdrage aan hebben geleverd. Goedkoop om

de soms lastige afwikkeling dan nu voor rekening van het zittende college te laten komen.

4. En dan hebben we nog de fusie van de ambtelijke organisaties en ook nog de transitie van het sociale domein. Dit is een complete interne verbouwing en een zeer forse uitbreiding van de winkel op het zelfde moment.

Een college dat de winkel draaiend weet te houden tijdens zo'n grote uitbreiding en verandering verdient steun en respect en geen goedkope kritiek!

Wat betreft de ingediende moties van Het Enkhuizer Alternatief, in te zien via de Agenda vd Raad ofwel notudoc:

Motie 1. Herinrichting toeristische verblijfsgebieden.
We vinden het een prachtig plan maar nu niet aan de orde. Er is een verkeersplan in de maak, dit willen we graag eerst afwachten. We zullen deze motie dus nu op dit moment niet steunen.

Motie 2. Vestigingsherdefiniering detailhandel en kleine ambachten
Sympathiek idee maar we wachten eerst het onderzoek van de binnenstadmanager af. We zullen deze motie dus nu op dit moment niet steunen.

Motie 3. Creëren van een zone voor woonschepen en woonarken.
Deze motie zullen we niet steunen. Hij gaat namelijk in tegen vastgesteld beleid. De woonschepen die er liggen mogen blijven totdat de huidige bewoner verhuist. De kosten die gemaakt moeten worden voor het aanleggen van voorzieningen als bijvoorbeeld de riolering kost de gemeente teveel geld.

Motie 4. Activeringsmotivatie mensen met een gemeentelijke uitkering.
Naar onze mening is dit al voor een groot deel ondervangen door bestaand beleid. Deze motie lijkt ons daarom overbodig. We zullen deze dus niet steunen.

Klaas Kooiman

« Terug

Reacties op 'Jaar na de verkiezingen: Werk in uitvoering!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.