Rekenkamer Commissie over aanpak onderhoud in Enkhuizen

Drombrug3woensdag 17 juni 2015 10:39

Gisteravond in de commissievergadering lag het rapport op tafel van de Rekenkamercie over het onderhoud van kapitaalgoederen, bruggen, beschoeiingen etc. Het was een overzicht over de reserves afgelopen jaren met advies voor de verdere aanpak van het onderhoud in Enkhuizen.

Hierbij ons commentaar in de Commissievergadering Grondgebied:

Wat onze fractie betreft heeft de RekenKamerCommissie duidelijke punten naar voren gebracht (Het RKcie-rapport vind u hier).

Punten waar we nog wel graag wat meer duidelijkheid over willen, zijn de nieuwe kaders die opgesteld zouden moeten worden op advies van de Rekenkamercie. En de uitvoering daarvan. Kan de wethouder er wat meer over vertellen?

Het komt op ons over dat er veel papierwerk gedaan zou moeten worden om met nieuwe kaders aan het werk te gaan. Gaat dit niet ten koste van de uitvoering van onderhoud op korte termijn? Met andere wooren:

1. Hoe kijkt de portefeuillehouder tegen het tijdspad aan om naast het groot onderhoud ook te werken aan de kaders?

Wel pleiten wij er al een tijd voor om bij de begroting van 2016 inzicht te hebben in groot onderhoud en daarvoor hebben we afgelopen november bij de Begroting voor 2015 ook een motie ingediend welke is overgenomen door het College. Graag willen we in elk geval voor de komende begroting inzicht over het groot onderhoud, inzicht bijvoorbeeld in welk deel van groot onderhoud gekapitaliseerd kan worden en welk deel direct gefinancierd moet worden. Op het discussieplatform agora hebben we hierover onlangs vragen gesteld.

Op basis van deze informatie kunnen we dan de nodige financiële middelen beschikbaar maken bij de volgende begroting.

Verder zien we bij punt 7 het advies van de RKcie dat de reserve een buffer zou moeten hebben van 2 miljoen, wordt dit niet lastig in te vullen? We hebben straks al extra geld nodig, wordt het geld probleem niet extra vergroot hierdoor? Hier ook graag nog uitleg over.

Wat ons betreft is er dus een hoop werk aan de winkel.

Dus de 3e vraag die wij aan de portefeuillehouder hebben:

3. Hebt u genoeg mensen tot uw beschikking om de komende jaren het lopende onderhoud uit te voeren en daarnaast de achterstanden weg te werken?

Want het beschikbaar hebben van geld is 1, maar voldoende mensen om het geld ook goed uit te kunnen geven is wat anders.

Johan van Dalfsen

Meer info:

« Terug

Reacties op 'Rekenkamer Commissie over aanpak onderhoud in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.