Planning onderhoud van Kapitaalgoederen zoals bruggen

Vest_fietsbrug2woensdag 12 november 2014 14:22

Afgelopen raad over de Begroting voor 2015 heeft de ChristenUnie-SGP in Enkhuizen een motie ingediend zodat er vanaf nu een jaarlijkse een planning komt voor het onderhoud van de kapitaalgoederen zoals bruggen...

De reden is dat er tot nog toe altijd minder werd uitgegeven dan begroot en er de komende jaren forse tekorten dreigen op deze post. Daarom hebben we het volgende amendement ingediend op de Begroting voor 2015 en deze werd mee ingediend door dhr. Venneman (CDA) en dhr. Vd Pijll (NE) en mv. Keesman (SP) en het voorstel werd dan ook aangenomen door de Raad. En daarmee hopen we op een beter overzicht elk jaar op het onderhoud van onze kapitaalgoederen, dat zijn bruggen, maar ook kades, beschoeiingen, wegen, openbare verlichting en dergelijke zaken.

gehoord:

dat er bij de begroting 2015 geen planning met bijgaande financiële onderbouwing gepresenteerd is van het onderhoud van de kapitaalgoederen;

overwegende dat:

  • dit de raad geen mogelijkheid geeft om hier sturing op te geven;

spreekt uit dat:

  • hij vanaf de begroting 2016 wel inzicht wil hebben in deze planning met bijbehorende financiële onderbouwing;

verzoekt het College:

  • de raad vanaf 2015 jaarlijks een planning en financiële onderbouwing van het onderhoud kapitaalgoederen voor te leggen op het moment dat zij haar Kadernota presenteert

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De afgelopen jaren bleek er altijd minder geld nodig te zijn voor onderhoud dan aanvankelijk gebudgetteerd. Dit op zich positieve gegeven maakte het voor de raad niet mogelijk om op een deugdelijke wijze haar budget recht op dit onderdeel van de begroting gestalte te geven. Nu de bodem van de reserve in zicht is en er uit de recentelijk verschenen raadsbrief over dit onderwerp is gebleken dat er de komende jaren forse tekorten dreigen op dit onderdeel is een waarborg nodig dat de raad tijdig voorzien wordt van een helder zicht op de plannen en de financiële consequenties daarvan. Alleen op deze wijze kan de raad haar kader stellende rol en haar budget recht op dit onderdeel van het beleid op een deugdelijke wijze gestalte geven.

De complete tekst van het amendement vind u hier.

Wouter Lindeman

« Terug

Reacties op 'Planning onderhoud van Kapitaalgoederen zoals bruggen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.