Beschouwingen bij de begroting voor 2015

stadhuisvrijdag 07 november 2014 15:20

In november wordt altijd de begroting voor het komende jaar neergelegd en geeft elke fractie zijn 'beschouwingen' ofwel een reactie daarop.
Enkele punten uit onze beschouwingen: over de Brede School, het Hertenkamp, Zorg en WMO, Bruggen, Enkhuizerzand, Sport en de Buslijn...

Lees hier onze Stellingen voor 2015

 
Lees hier de complete versie van onze Beschouwingen over de Begroting voor 2015

Hieronder een deel van onze Beschouwingen over...

Decentralisaties en WMO

Vanuit onze levensovertuiging willen we goed zorgen voor de mensen die het moeilijk hebben. Maar door de decentralisaties staan we voor grote veranderingen en ook onze gemeente zal moeten bezuinigen. Burgers zullen meer zelf moeten doen. Wel blijft voor ons heel duidelijk overeind staan, dat de mensen die professionele zorg nodig hebben, deze ook moeten krijgen.

Het is belangrijk dat steeds meer mantelzorgers de gemeente weten te vinden en goede ondersteuning krijgen. En Movisie, landelijk kennisinstituut, heeft een goed beeld geschetst van Buurthulp, meer helpende handen dichtbij huis , mogelijk kan hier nog meer op ingezet worden. Verder heeft de wethouder aangegeven, dat het mogelijk blijft om identiteitsgebonden zorg te ontvangen en daar zijn we blij mee.

En al jarenlang zijn vele kerken actief op de prestatievelden van de WMO en daarom sluiten we ons aan bij een mooie oproep van Movisie: Betrek de kerken meer bij de WMO!

Wij zijn dankbaar dat we op het gebied van WMO een deskundige wethouder hebben, juist in deze tijd. De West-Friese gemeenten, waaronder Enkhuizen, hebben zich zo goed mogelijk voorbereid op de komende veranderingen en we hopen en verwachten dat dat volgend jaar ook zal mogen blijken.

Bruggen en andere kapitaalsgoederen

De Christenunie-SGP is positief over het feit dat er veel aangepakt is op het gebied van bruggen, kades en beschoeiingen. Dat is in het verleden wel anders geweest! Toch zijn er ook haken en ogen in dit geheel.

Jaren terug zijn er grote bedragen vrijgemaakt om achterstallig onderhoud bij te werken en daarnaast is de jaarlijkse storting vastgesteld op 9 ton om de Onderhoudsreserve structureel te vullen. Nu komt de bodem van de reserve in zicht. Tegelijk ligt er een Nota over het Onderhoud kapitaalsgoederen en duidelijk is dat er de komende jaren nog veel moet gebeuren!

We rekenen erop dat we met deze Nota en het te verwachten rapport van de Rekenkamer Commissie voor de Kadernota in juni meer inzicht hebben in de gegevens. Graag zouden we jaarlijks een "plan van aanpak" zien en wel voor de begroting van het volgende jaar.

« Terug