Wel of geen selectiecriteria opstellen voor Enkhuizerzand?

ezand3dinsdag 10 juni 2014 10:23

Nu vanavond heeft de Commissie Grondgebied van Enkhuizen het REZ op de agenda! Gaan we wel of geen selectiecriteria tbv aanbesteding laten opstellen voor het Enkhuizerzand? Zoniet? Wat zou dan het alternatief kunnen zijn om het gebied op te knappen bijvoorbeeld?

Nu zijn er alleen randvoorwaarden opgesteld door het College en de vraag is of die goed zijn en of we doorgaan en ook selectiecriteria gaan opstellen tbv een aanbesteding.
Enkele voorstellen van het College:
  1. Vast te stellen dat er een breed draagvlak onder de bevolking bestaat om te komen tot een herontwikkeling van het recreatieoord waarbij de inwoners begrip hebben getoond dat er in het recreatieoord recreatiewoningen komen om het project van herontwikkeling te kunnen bekostigen;
  2. Het eerder vastgestelde Vlekkenplan als basis vast te houden, waarbij de daarin opgenomen grenzen minder hard zijn en uitruil en binnen grenzen het toevoegen van functies mogelijk blijft;
  3. Geen ruimte te reserveren voor parkeergelegenheid voor het Zuiderzeemuseum om zo te voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt;
  4. De eerder geformuleerde randvoorwaarden bij het aanbestedingstraject te formuleren als minimumeisen en alleen een bandbreedte vast te stellen voor de strandfunctie en de vlek voor recreatiewoningen;

Meer voorgestelde besluiten of randvoorwaarden. Meer info over dit onderwerp vind u op de agenda van de Commissie vergadering.

Waarom een aanbesteding?
Het is een groot project dat bijna niet zonder aanbesteding uitgevoerd kan worden. Het doel zou dan uiteindelijk zijn, dat een marktpartij met een voorstel kan komen voor een huisjespark tegelijk met overnemen van het zwembad, het bekostigen en opknappen van het gebied en het strand.
.
En waarom een huisjespark?
Dit zou meer toerisme moeten trekken naar Enkhuizen en ook werkgelegenheid moeten bieden aan inwoners van Enkhuizen. Daarnaast hoopt men dat het meer bezoekers aan het zwembad oplevert. Verder zou met de opbrengst van een huisjespark dan de rest van het Enkhuizerzand aangepakt moeten worden door dezelfde partij. Het is dan zaak om goede selectiecriteria op te stellen dat dat dan ook daadwerkelijk zou gebeuren...
.
Nu alleen een alternatief plan bekend
Er liggen nog geen concrete plannen, wel is er al een alternatief plan ingezonden door eigenaar SprookjesWonderland, met het idee om dan het huisjespark in 1 lijn met SWL uit te voeren. En dat is wel een heel mooi idee. Alleen omdat het om zo'n groot project gaat zou men dit niet zonder meer kunnen laten uitvoeren, zonder het eerst aan te besteden, er zijn strenge regels op dat gebied. En daarnaast geeft deze partij bij voorbaat aan het opknappen van het Enkhuizerzand in zelf te willen uitvoeren en ook het zwembad niet over te willen nemen. Alleen dat staat tot nu toe wel als harde eis in de randvoorwaarden. Wel wordt nu gevraagd om verruiming van randvoorwaarden maar of dit dan ook tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, is tot nog toe de vraag...
Vanavond in de Commissie dus!
Meer:
.
Enkele foto's van het Enkhuizerzand, klik op de foto voor een vergroting...
   

 

« Terug

Reacties op 'Wel of geen selectiecriteria opstellen voor Enkhuizerzand?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.