Akkoord tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU-SGP - Persbericht

stadhuismaandag 28 april 2014 14:46

Tussen de onderhandelaars van de SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP is een akkoord bereikt over een coalitieprogramma voor de periode 2014 – 2018.

Het akkoord zal deze week aan de achterban van de partijen ter bekrachtiging worden voorgelegd. De verwachting is dat in de raadsvergadering van 6 mei een raadsdebat over het coalitieakkoord kan plaatsvinden en de vier beoogde wethouders benoemd kunnen worden. Vanuit de coalitiepartijen zullen voor de post van wethouder de heren M.W. Olierook (SP), N.J.J. Kok (CDA), R. de Jong (NE) en G. Wijnne (CU/SGP) worden voorgedragen.

Het Coalitieakkoord 2014 - 2018 Tijdens een raadsbijeenkomst op 14 april werd de fractievoorzitter van de SP, mevrouw Margreet Keesman, gevraagd om als formateur op te treden om te komen tot een coalitieakkoord tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP. Margreet Keesman: “In een goede sfeer hebben wij de afgelopen weken op inhoud gesprekken met elkaar gevoerd. Onze stad staat de komende jaren door de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeenten voor grote uitdagingen. Deze decentralisaties vragen niet alleen om een coalitie die stabiliteit en onderling vertrouwen uitstraalt, maar zal ook een extra inspanning van het dagelijks bestuur vragen. Dit rechtvaardigt een uitbreiding van het college met een vierde wethouder”.

Waar een stad met een omvang en een structuur als de onze normaliter 3 fulltime wethouders heeft, wordt nu gekozen voor vier wethouders met een tijdsbestedingsnorm van 0,8 FTE. Marcel Olierook, Klaas Kok, Rob de Jong en Gerrit Wijnne zullen hiervoor worden voorgedragen. De definitieve onderlinge portefeuilleverdeling is voorbehouden aan het college en moet nog plaatsvinden. De benoeming van de beoogde wethouders wordt voorzien in de reguliere raadsvergadering van 6 mei.

« Terug

Reacties op 'Akkoord tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU-SGP - Persbericht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.