Motie uitbreiding minimaregelingen

portemdinsdag 04 maart 2014 21:38

Op de valreep voor de verkiezingen lag er nog een motie met uitbreiding van regelingen voor minima.
Zorg voor kwetsbare mensen zit in het DNA van onze fractie en daarom heeft deze motie onze nadrukkelijke sympathie. Toch kunnen we de motie nu niet steunen. Het is onzeker of men na de verkiezingen deze maatregel wel kan waarmaken voor de lange termijn...

In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken er alles aan te doen om het minimabeleid te ontzien. Dat is gelukkig gelukt.

Een adequaat minimabeleid is van groot belang om te voorkomen dat mensen worden uitgesloten. Daarom hebben wij ook eerder vanavond onze steun gegeven de voorstellen nav. het onderzoek “kinderen in armoede”, waaronder het mogelijk maken van vakantie-activiteiten voor minima. Maar deze motie zullen we echter niet steunen. Dat doet ons zeer maar we hebben er, in onze ogen, goede redenen voor...

houdbaarheid huidige regelingen

In het coalitie-akkoord hebben we ook afgesproken de houdbaarheid en betaalbaarheid van de minimaregelingen jaarlijks tegen het licht te houden. Het college heeft in de kadernota 2014 aangegeven dit te zullen doen als onderdeel van de transities in het sociaal domein. Die exercitie (vanuit het Rijk) is nog niet gedaan en daarom vinden wij het voorbarig om de minimaregelingen uit te breiden. Wij willen eerst zicht hebben op de houdbaarheid van de regelingen op het huidige niveau.

op de valreep voor de verkiezingen

De timing van de motie vinden we ongelukkig. Deze motie is letterlijk de allerlaatste handeling van deze raad voorafgaand aan de verkiezingen. Hij komt wat ons betreft uit de lucht vallen want is niet logisch gekoppeld aan een geagendeerd onderwerp.

verwachtingen bij de doelgroep

De motie gaat verwachtingen scheppen bij degenen die hiervoor in aanmerking zullen komen. Verwachtingen waarvan door de verkiezingen niet duidelijk is of je ze kunt waarmaken. En als dat niet zo is, zou dat heel wrang zijn voor degenen die hierop hoop vestigen. Dat voelt voor ons niet goed.

Fractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Motie uitbreiding minimaregelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.