Enkhuizerzand in de raad

ezand2dinsdag 07 januari 2014 22:30

De planvorming inzake dit gebied loopt al meer dan 10 jaar en heeft bij tijd en wijle al in de krant gestaan. In 2009 is het vlekkenplan nog aangepast op de uitbreiding van Sprookjeswonderland en daarna is het stil geworden. Maar duidelijkheid is nodig. Daarom heeft de huidige coalitie in januari 2013 gesteld, dat in deze raadsperiode besluitvorming over het Enkhuizerzand verder zal worden voorbereid...

En dat is wat nu is gebeurd: er is met een aantal marktpartijen gesproken en de destijds opgestelde randvoorwaarden blijken niet meer haalbaar. Daarom heeft het college de ruimte gevraagd om de randvoorwaarden en criteria te mogen aanpassen. Dat ligt nu ter besluitvorming voor.

Maar die aanpassingen moeten nu eerst nog opgesteld worden door het college en daarna door de raad bekrachtigd worden en dat zal volgens planning pas in mei 2014 plaatsvinden. En daarna zal het college in overleg gaan met geinteresseerde partijen op basis van die randvoorwaarden en criteria.

De uitgangspunten -al eerder vastgelegd door de raad- en het beeldkwaliteitsplan en met name de regulerende werking van het vlekkenplan, zijn weliswaar nog niet echt oud. Maar ze stammen inmiddels wel uit een economisch andere tijd. Dat betekent dat het geen kwestie is van: “de overheid dicteert, de markt draait” en daardoor is er een andere aanpak nodig. De op concurrentie gerichte dialoog lijkt daarvoor een logische keuze.

De randvoorwaarden en criteria die het college nu gaat opstellen zijn belangrijk want ze vormen de basis voor de feitelijke inrichting van het gebied. Daarover alvast een paar zaken die voor ons van belang zijn:

  • De toegankelijkheid van het gebied voor Enkhuizers
  • Een blijvende natuurlijke groene uitstraling van het gebied zijn
  • En een harmonieuze inrichting, waarbij uiteraard rekening dient te worden gehouden met bestaande onderdelen zoals bijvoorbeeld Sprookjeswonderland

Verder vinden wij transparantie over planning en besluitvorming erg belangrijk, net als het actief betrekken van geinteresseerde inwoners en andere belanghebbenden bij de planvorming. En daarom hebben wij een amendement daarovor mee ondertekend en ingediend.

En we willen niet nu al een beperking in het aantal partijen waarmee gesproken zal worden. Het lijkt erop dat sommige partijen al willen gunnen aan een partij. Vraag is of dat überhaupt wel kan gelet op dwingende verplichtingen vanuit Europese aanbestedingsregels. Wij willen nu eerst die dialoog op basis van de nog vast te stellen randvoorwaarden.

Fractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Enkhuizerzand in de raad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.