Omgevingswet gebruikersvriendelijker voor burgers

wetb2woensdag 16 november 2016 10:19

De leus die de Belastingdienst gebruikt is: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Deze zin wordt vanaf 2019, als het goed is, ook van toepassing op de Omgevingswet in Enkhuizen en daarmee zou een project makkelijker beoordeeld kunnen worden via een enkel loket van de overheid.

Hoe is het nu?

Op dit moment zijn er veel zaken die door verschillende afdelingen worden beoordeeld. Zo kan het zijn dat u voor één project wel vijf verschillende vergunningen nodig hebt. Dit komt vanwege het feit dat iedere afdeling zijn eigen beslissingsbevoegdheid heeft.

   
   

Er zijn op dit moment 26 verschillende wetten die van toepassing zijn op de omgeving. Zo zijn er o.a. wetten voor bouwen, wonen, milieu, water, infrastructuur, ruimtelijke ordening en natuur. We hebben te maken met verschillende overheidsorganen die beslissingsbevoegd zijn. Zo kan het zijn dat u voor 1 bouwproject te maken krijgt met de plaatselijke overheid, de provinciale overheid het waterschap en soms zelfs met de landelijk overheid. Dit moet en kan anders!

Wat gaat er veranderen?

Dat dit anders moet en kan, is gelukkig ook opgemerkt in Den Haag. Zo is vorig jaar in de 2e Kamer en dit jaar in de 1e Kamer het wetsvoorstel aangenomen om tot één Omgevingswet te komen. Dit betekent dat er vanaf 2019 veel gaat veranderen.

Allereerst gaan we van 26 wetten naar 1 wet. Daarnaast gaan we van 5000 wetsartikelen naar 350 wetsartikelen. Op dit moment zijn er ongeveer 80 visies en beleidsplannen, deze komen straks allemaal te vervallen.

Ja mits..

   
   

De overheid kan op dit gebied een positieve switch maken. Op dit moment wordt er gedacht vanuit het principe ‘nee tenzij’, dit moet veranderen in ‘ja mits’. De overheid moet gaan faciliteren in plaats van bekritiseren. Vanuit Den Haag wordt er ook ruimte geboden om gemeenten, provincies en waterschappen meer vrijheid te geven.

Het is de bedoeling dat, als een particulier of bedrijf straks een vergunning nodig heeft, dit via één loket wordt geregeld. Dit betekent dat plannen straks niet eerst over vele bureaus hoeven om tot een beslissing te komen.

De weg er naartoe.

Op ambtelijk niveau zal er veel moeten gebeuren om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als fractie gaan wij voor de mensen en voor de stad, hebben we gezegd bij de verkiezingen. Wij staan hier positief kritisch in en wij vinden het belangrijk dat inwoners van Enkhuizen voordeel uit deze nieuwe wet kunnen halen.

Vragen/opmerkingen.

Hebt u nu al vragen of opmerkingen, neem dan even contact met ons op.

Pieter Heijkamp

« Terug

Reacties op 'Omgevingswet gebruikersvriendelijker voor burgers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.