Stellingen bij programmabegroting 2016 van Enkhuizen

stadhuisdinsdag 03 november 2015 20:00

In november wordt altijd de begroting voor het komende jaar neergelegd en geeft elke fractie zijn 'beschouwingen' ofwel een reactie daarop, dat werd dit jaar schriftelijk gedaan. De complete versie van de beschouwingen van alle fracties van Enkhuizen vindt u hier...

Hier vindt u de complete versie van de  Beschouwingen van alle fracties en de reactie van het College daarop.

Onze reactie hebben we samengevat in een aantal stellingen...

  • We zijn dankbaar en blij te kunnen vaststellen dat we te maken hebben met een (t/m 2019) sluitende begroting. Wethouders en ambtenaren hartelijk dank hiervoor.
  • We staan positief tegenover het wijzigingsvoorstel om € 50.000,= in de begroting op te nemen voor de hulp aan vluchtelingen.
  • Goed om te horen dat er gesprekken zijn met kerken over de uitvoering van het Wmo beleid.
  • Mooi dat de Kadernota sport en bewegen 2016 is vastgesteld. Er moet nog veel worden gedaan maar de kaders staan.
  • Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om met de uitwerking van het parkeeronderzoek aan de slag te gaan. We zien uit naar een concreet voorstel om tot een goede oplossing te komen voor zowel burgers als toeristen.
  • Er wordt hard gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan. We zien er naar uit om begin 2016 in de raad vast te stellen welke kant we op willen met het meerjarenonderhoud en de financiering hiervan.
  • We vertrouwen erop dat in februari 2016 een goed plan op tafel komt wat betreft de voortgang van het Recreatieoord Enkhuizerzand.

Lees verder:

Zie ook de complete versie van de  Beschouwingen van alle fracties en de reactie van het College daarop.

« Terug

Reacties op 'Stellingen bij programmabegroting 2016 van Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.