Vergezicht voor de Sport in Enkhuizen

sportvrijdag 09 oktober 2015 14:56

Kadernota voor de Sport en Bewegen 2030 lag op tafel van de commissie BOFS eind september en vervolgens op de raadstafel begin oktober. Het klinkt erg ver weg, het jaar 2030, dat is het ook, maar daarbij sluit men onder meer aan bij de visie voor Sport op Immerhorn..

... waarbij opknappen van kantine en kleedkamers is verspreid over deze termijn.

Allereerst iets over deze Kadernota voor Sport en Bewegen 2030, want wat moet men eigenlijk verwachten van een kadernota?

Omlijsting

Het doel van deze kadernota is kaders stellen, waarin initiatieven van sportverenigingen passen en evt. bijgestuurd zouden kunnen worden. Dus kaders omschrijven, zeg maar de omlijsting waarin initiatieven moeten passen. Kernwoorden daarvoor in Hoofdstuk 2 zijn 'samen', 'participatie', 'van sport naar dagelijks bewegen' en de 'WMO' dat zijn eigenlijk de gestelde kaders in deze nota. Deze kaders zijn weer verder uitgewerkt in speerpunten en doelen voor de komende jaren.

Kapstokhaken

Deze doelen zijn dan eigenlijk de kapstokhaken om concrete voorstellen van verenigingen aan op te hangen. Uiteindelijk zullen de concrete voorstellen van verenigingen en organisaties de kleuren bepalen maar dit is allereerst de omlijsting en de eerste pennestreken.

Mooi dat de thema's van de startbijeenkomst voor alle sportverenigingen en -organisaties zijn uitgewerkt in de speerpunten. En mooi dat ook het commentaar van de WMO-raad en Stichting Mee er meteen lag met de antwoorden daarop vanuit de gemeente.

Naar onze mening een goede kadernota voor de sport de komende jaren met genoeg aanknopingspunten voor verenigingen om concrete voorstellen te doen. De kaders moeten vooral niet te strak zijn, maar mocht blijken dat ze te ruim zijn, kunnen ze natuurlijk altijd bijgesteld worden.

Daarbij komt er dus nog een verdere uitwerking gericht op de uitvoering dus we vinden dit een mooie eerste stap om een richting uit te zetten voor de sport in Enkhuizen op de lange termijn.

Herma Compaan

Meer:

« Terug

Reacties op 'Vergezicht voor de Sport in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.