Motie van wantrouwen zonder inhoudelijk debat

stadhuisdinsdag 14 maart 2017 10:11

Afgelopen week heeft wethouder Olierook een motie van wantrouwen gekregen terwijl hij geen gelegenheid kreeg om zich te verdedigen. Daarom legde het college van Enkhuizen hun werk neer. Of beter, ze stelden hun portefeuilles beschikbaar, want het werk gaat natuurlijk wel door. Als fractie ChristenUnie-SGP betreuren we deze gang van zaken. Wat is er nu gebeurd...

Op de agenda stond de Kadernota van 2018 voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) en een gezamenlijk amendement op initiatief van ChristenUnie-SGP Enkhuizen, om pas geld beschikbaar te stellen op basis van een concreet uitgewerkt plan. Tijdens die bespreking werd zonder directe aanleiding een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Olierook.

Dinsdagmiddag voor de raadsvergadering was namelijk een raadsbrief binnengekomen over de uitkomsten van de audit op het Sociaal Domein binnen de SED-organisatie. De fracties D66, VVD, PvdA, Lijst Quasten en Fractie HEA vonden dat ze te weinig actief zijn ingelicht over deze audit door de wethouder. Doordat deze audit nog maar net binnen was en ook niet op de agenda stond, heeft de wethouder niet eens de gelegenheid gehad om het debat over deze audit aan te gaan. Ook de discussie over een loket van WerkSaam werd genoemd als reden. Juist naar aanleiding daarvan stond er al een vergadering met WerkSaam op de agenda in april, die heeft men niet eens afgewacht.

Om dan toch een motie van wantrouwen neer te leggen met als voornaamste reden de genoemde audit, vinden wij als fractie van ChristenUnie-SGP ver beneden peil!

Door deze manier van handelen was het vertrouwen tussen raad en college tot een dieptepunt gedaald. Dit college heeft zich afgelopen jaren enorm ingezet voor zaken als het sociaal domein en WerkSaam en o.a. ook voor sport, duurzaamheid, onderhoud van bruggen en wegen, uitbreiding parkeerplaatsen NS-station, voorbereiding ondergronds afval in de binnenstad en de ontwikkeling van Enkhuizerzand (REZ) heeft dit college hard gewerkt en dit alles met een degelijk financieel beleid zonder de lasten structureel te verhogen. Wij nemen onze pet af voor dit college voor hun werk en inzet.

Verder heeft ook het vertrouwen tussen raadsleden onderling schade geleden. Toch zullen we met elkaar weer een weg moeten vinden om ook dit laatste jaar van deze periode het beste voor de stad Enkhuizen en haar inwoners te zoeken en men kan ervan op aan dat de ChristenUnie-SGP zich constructief blijft inzetten.

Pieter Heijkamp (fractievoorzitter)

Mail: p.heijkamp@gemeenteraad-enkhuizen.nl

Telefoon: 06(punt)14659048

Meer info:

« Terug

Reacties op 'Motie van wantrouwen zonder inhoudelijk debat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.