Die ballon gaat niet op in Enkhuizen

ballon-strand2woensdag 25 januari 2017 11:08

Afgelopen commissievergadering stond ook de Algemeen Plaatselijke Verordening, kortweg APV van Enkhuizen op de agenda. Daarbij heeft ChristenUnie-SGP gevraagd om het oplaten van plastic ballonnen bij feestelijkheden of evenementen actief tegen te gaan. Al jaren vragen organisaties zoals Stichting de Noordzee en Plastic Soup Foundation om maatregelen om plastic zwerfvuil te voorkomen...

Een voorstel van het College is om in de APV op te nemen, dat het niet meer toegestaan zal zijn om wensballonnen met een vlammetje of kaarsje eronder op te laten vanwege brandgevaar.Daar zijn het we als fractie volledig mee eens. Directe aanleiding daarvoor was een actie in 2015 om massaal wensballonnen op te laten in Enkhuizen, zie ook nieuwsbericht dieballongaatnietop.nl en een bericht van RTVNH juli 2015

Verder willen wij de Raad en het College vragen om -naast brandgevaarlijke ballonnen- het oplaten van plastic feestballonnen gevuld met helium zoveel mogelijk actief tegen te gaan, omdat alle plastic ballonnen ook ergens weer naar beneden komen. Mensen realiseren zich vaak niet, dat plastic dan als zwerfvuil in de natuur of in het water terecht komt en vaak zelfs dierenleed veroorzaakt. Of dit nu in de APV geregeld kan worden of juist door actieve voorlichting of allebei. Graag zien we in elk geval actief beleid om ook het oplaten van plastic heliumballonnen te ontmoedigen.

Alternatieven

Wel zijn er goede alternatieven te bedenken, zoals een ballon op een stokje mee naar huis met Koningsdag, tip voor de Oranjevereniging bijvoorbeeld. Andere mogelijkheden zijn bellen blazen of een boom planten of juist een kaarsje branden, afhankelijk van de gelegenheid. Meer informatie en alternatieven op dieballongaatnietop.nl een initiatief van Stichting De Noordzee, Vereniging Kust & Zee en Plastic Soup Foundation.

Biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen goed alternatief, ook resten van deze ballonnen blijven namelijk nog jaren in de natuur eventueel met lintjes of touwtjes eraan.

Al jaren zetten genoemde organisaties zich in voor maatregelen om plastic zwervuil te voorkomen en vanaf begin 2015 roept de Tweede Kamer gemeenten op om oplaten van ballonnen zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Het oplaten van plastic ballonnen staat nu niets over in de APV dus is onze vraag hierbij: Heeft het college zich al beraden hierop en op welke manier zal het college vormgeven aan de oproep van de tweede kamer?

Daarbij hebben wij als gemeente natuurlijk wel een voorbeeldfunctie naar onze burgers toe. Alleen laten wij als gemeente bijvoorbeeld met koningsdag wel ballonnen op. Is het college ook met ons van mening dat wij dit zouden moeten heroverwegen met een nieuwe Koningsdag op de agenda?

Tijdens de vergadering gaf Kevin Smit namens D66 meteen te kennen dat ook zij graag maatregelen zien op dit vlak. Daar zijn we blij mee en we zullen samen een voorstel voorbereiden voor de raadsvergadering begin februari.

Herma Compaan

Relevante sites:

« Terug

Reacties op 'Die ballon gaat niet op in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.