Uitvoeringsnota Sport en Bewegen in Enkhuizen

voetbalschoenenwoensdag 12 oktober 2016 10:09

Afgelopen commissievergadering lag een verdere uitwerking op tafel van het sportbeleid: de uitvoeringsnota Sport en Bewegen. Al eerder waren de kaders vastgelegd. Nu dus over concrete doelstellingen en maatregelen, in overleg met sportverenigingen en Sportservice Westfriesland.

Men heeft zich mooie doelstellingen gesteld zoals: "Meer dan 70% van de kinderen (4-12 jaar) is lid van een sportvereniging/-organisatie." En een heel goed instrument op dit vlak is de jeugdsportpas waarbij kinderen voor een laag bedrag vb 4 keer kunnen meedoen met een sport van hun keuze. Afgelopen tijd laat zien dat er goed gebruikt van gemaakt wordt, positief!

Nog een mooie doelstelling is "Er zijn structureel minimaal 10 activiteiten waaraan inwoners met een beperking kunnen deelnemen." Men kan denken aan wedstrijden speciaal voor mensen met een beperking, maar natuurlijk ook aan geïntegreerde activiteiten waaraan juist iedereen kan meedoen. We vinden het in elk geval wel mooi om te merken dat er goed over nagedacht wordt door sportservice Westfriesland in samenwerking met de gemeente. Daardoor hebben we er wel vertrouwen in dat we daarmee de goede kant opgaan.

De helft van alle gymlessen wordt al enkele jaren verzorgd door een sportleraar namens Sportservice Westfriesland. Dat vinden wij een hele mooie ontwikkeling! Zo krijgen alle kinderen sportonderwijs door enthousiaste jongeren, die speciaal de sportopleiding hebben gedaan. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook alle waardering voor de vakdocenten die vaak al jarenlang enthousiast gymlessen geven op school.

Wat ook opvalt is dat de buurtsportcoach een hele grote rol heeft in het geheel. Om aan te geven.. het is een nota van 23 blz en op elke blz wordt de buurtsportcoach gemiddeld 2 x genoemd. De buurtsportcoach verzorgt vb de begeleiding van sport in overleg met de jongerenwerker, er is vb elke vrijdagavond gratis sporten in Sporthal de Wiekslag. Maar ook is de buurtsportcoach betrokken bij het bewegen voor ouderen, mogelijk binnenkort ook in samenwerking met de seniorenschool.

Wel vragen we ons af of we dat gaan redden met de investeringen die onderaan het document staan. Naast de gymlessen, die staan rond de 60.000 (waarvan de helft gefinancieerd door scholen) is de taak van Buurtsportcoach gesteld op 18.000 euro. Is de taak van buurtsportcoach in de loop van de tijd niet veel meer uitgegroeid? Antwoord: De buurtsportcoach is niet als enige actief op dit vlak, er zijn ook werkafspraken met de welzijnsstichting.

Ook is duidelijk is dat het sportbeleid veel raakvlakken heeft met het WMO beleid. Heeft de WMO raad deze nota ook toegestuurd gekregen? Antwoord: Nee, want het betreft de uitvoering vooral.

De nota ligt 1 november op de raadstafel.

Herma Compaan

Meer:

« Terug

Reacties op 'Uitvoeringsnota Sport en Bewegen in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.