Over strooibeleid en sneeuwruimen in Enkhuizen

havenwinter4donderdag 23 januari 2014 22:09

Begin december hebben wij vragen gesteld aan het college over het strooibeleid rondom scholen en verzorgingshuizen, maar ook de winkelstraat en niet te vergeten de eigen stoep van de gemeente...
Enkele dagen geleden kregen wij antwoorden op onze vragen...

Hoofdroutes binnen 2 uur

Wij zijn van mening dat het huidige beleid een verantwoord beleid is. Het strooibeleid is zodanig opgesteld dat iedere woning, ieder perceel, zich binnen een redelijke afstand van een hoofdroute bevindt. Deze hoofdroutes worden als eerste gestrooid en moeten binnen 2 uur, na aanvang van de werkzaamheden, gestrooid zijn. Opgemerkt wordt dat het strooien van zout alleen effect heeft wanneer de weg of het fietspad voldoende wordt gebruikt. Voor de hoofdroutes is dit het geval.

Rondom scholen, verzorginshuizen en de winkelstraat

Zoals al eerder is aangegeven wordt er binnen een redelijke afstand van de woning, het perceel gestrooid. Het strooien van de wegen naar de school toe is geen optie omdat de kinderen overal vandaan komen. Er zijn geen specifieke routes aan te geven. Hetzelfde geldt ook in meer of mindere mate voor de verzorgingshuizen. De winkelstraten maken geen onderdeel uit de hoofdroute maar worden, indien nodig, wel direct aansluitend aan de hoofroute aangepakt. Wanneer het strooibeleid wordt aangepast c.q. wordt uitgebreid dan betekent dit dat er extra materieel en menskracht door de contracthouder, de aannemer moet worden ingezet om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren binnen de gestelde termijn van 2 uur.

De ' eigen'  stoep

Het schoonhouden van de eigen stoep is geregeld binnen de gemeentelijke organisatie. Wij zijn van mening dat iedere gebruiker van de openbare ruimte ook zelf een verantwoordelijkheid heeft, hetgeen ook aansluit bij het landelijke beleid van een terugtrekkende overheid, waarbij burgers zelf meer verantwoordelijk moeten nemen.

Daarnaast blijft het een feit dat wisselende weersomstandigheden altijd voor enige (niet te vermijden) overlast zullen zorgen. Net zoals bij hevige regenval en wind zullen weggebruikers hier qua voorbereiding en gedrag rekening mee moeten houden.

In de komende periode zullen wij in De Drom en op de website van de gemeente het strooibeleid en de verantwoordelijkheden van de burger publiceren. Daarnaast zullen wij de scholen, de peuterspeelzalen en de verzorgingshuizen apart informeren over het gemeentelijk beleid en mogelijke tips geven om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zie ook

« Terug

Reacties op 'Over strooibeleid en sneeuwruimen in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.