Geen woningbouw in Gommerwijk-west-west, maar regionaal plannen dichtbij bestaande kernen

winterkoningmaandag 26 februari 2018 17:50

Ruimte en groen zijn schaars, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dus het stuk grond naast het Streekbos moeten we niet volbouwen maar vrijhouden. Benodigde ruimte voor woningen moet allereerst gezocht worden in bestaande woonkernen door vervanging van oude gebouwen. Daarnaast willen we dat uitbreiding van woningbouw regionaal gepland gaat worden. Bouw dichtbij bestaande woonkernen, ook dat is duurzaam bouwen...

Alleen dan blijven voorzieningen zoals gezondheidscentra makkelijk bereikbaar, juist ook voor ouderen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld scholen dan veel makkelijker te bereiken en dat is belangrijk voor kinderen en hun (groot)ouders.

Dit punt bracht ik naar voren in het WEEFF debat in reactie op Jacco Sandstra van de PvdA over duurzaam bouwen.

Dus aan de ene kant het tegengaan van verdere verstedelijking en daarmee ruimte en groen zoveel mogelijk vrijhouden. En tegelijk betekent bouwen dichtbij bestaande woonkernen ook dat je makkelijker lopend of op de fiets naar school kan of naar andere voorzieningen en winkelcentra. Ook dat komt duurzaamheid ten goede en dat vind ik belangrijk.

Bedankt mensen van WEEFF voor al jullie werk om er een radio uitzendig van te maken!

Herma

Herma en Ewart bij het debat

In debat met Jacco Sandstra

Tafel vol apparatuur voor de radio uitzending

« Terug