Onderhoud bruggen in jaarlijkse planning

P1030309vrijdag 07 november 2014 15:07

Dit is een van de stellingnames van ChristenUnie-SGP bij de Begroting voor 2015. De Begroting en de reacties daarop vanuit de fracties in de vorm van beschouwingen waren deze week onderwerp van bespreking in de raad. Onze stellingnames erbij:

Stellingen bij onze Beschouwingen voor de Begroting voor 2015

De Brede School en het Hertenkamp

 • We vertrouwen erop dat er alles aan gedaan wordt om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden in de ontstane situaties rondom de Brede School en het Hertenkamp.

Decentralisaties en WMO

 • De mensen die professionele zorg nodig hebben, moeten deze ook krijgen.

 • Meer Buurthulp, meer helpende handen dichtbij huis

 • We sluiten ons aan bij de oproep van Movisie: Betrek de kerken meer bij de WMO!

Zorg en Woningen

 • Verruiming omtrent vergunningen zien we positief in, zeker als het gaat om woningen die aangepast worden om zorg te verlenen.

 • Juist nu met de samenwerking in SED-verband moet men in overleg over een visie op geschikte woningbouwlocaties in deze regio.

Bruggen en andere Kapitaalsgoederen

 • We willen graag jaarlijks een "plan van aanpak" rondom de Kapitaalsgoederen en wel voor de begroting van het volgende jaar.

Havens

 • Liever een goed onderhouden haven met de nodige faciliteiten dan een pronkstuk met een financieel zwaar voetblok.

Enkhuizerzand

 • We zijn er een voorstander van het Enkhuizerzand te ontwikkelen met het oog op het opwaarderen van o.m. het strand inclusief oeverbescherming (kribben ed.) waarbij dit strand voor iedereen toegankelijk blijft en daarnaast de te verwachten spin-off voor de Enkhuizer middenstand.

 • Wij gaan ervanuit dat het traject nu gaat lopen van aanbesteding tot uitvoering en dat de wethouder tijdig de raad opzoekt als er veranderingen zijn in de situatie.

Openbaar Vervoer

 • We verwachten dat vanuit onze gemeente alles in het werk wordt gesteld om lijn 138 te behouden.

Opknappen sportvoorzieningen

 • We vinden het heel belangrijk dat met de sportverenigingen samen wordt bekeken wat de stand van zaken is, zodat we door gezamenlijk overleg de richting kunnen bepalen voor verdere ontwikkelingen.

Fractie ChristenUnie - SGP

« Terug