Stadsvisie afgerond, aangepast op Groen en Gommerwijk West-West

enkhuizerpeilzaterdag 12 december 2009 23:09

Er ligt een lijn naar de toekomst toe voor Enkhuizen, erg belangrijk. Naast de Stadsvisie ligt ook meteen een directe uitwerking tot 2020, een Structuurvisie. Die is verplicht omdat bestemmingsplannen daarop gebaseerd worden. Dat de Structuurvisie in Enkhuizen op deze manier tot stand is gekomen is wel erg mooi. Bijzonder is dat veel burgers zich hier actief in opgesteld hebben. Dus bij deze iedereen bedankt die zich heeft ingezet hiervoor!

Aan de ene kant vonden we de Stadsvisie nogal materialistisch uitgewerkt, maar toch liggen er ook op het sociale vlak een aardig aantal richtinggevende uitspraken. Gelukkig maar. Want boven de wandelboulevards, gaat die ene opmerking in het rapport “Burgers nemen hun verantwoordelijkheid door ….elkaar bij te staan”. Dat laatste is volgens ons het allerbelangrijkste om naar toe te werken naar 2030 toe, dat er ook dan naar elkaar omgezien wordt.

Vraag naar Groen

Bij de technische vertaalslag van Inspraak naar de Stadsvisie en de Structuurvisie vonden wij dat op enkele punten verbetering mogelijk was. We willen namelijk wel dat de Stadsvisie een document is van de burger en daarom juist ook een eerlijke vertaalslag van de Inspraak naar de Stadsvisie en Structuurvisie. Bijvoorbeeld de vraag naar Groen –vaak in samenhang met speelplekken- kwam heel nadrukkelijk naar voren in de Inspraak. De vertaling naar de Stadsvisie daarvan was nogal mager. Daarom hebben we voorgesteld om de Richtinggevende Uitspraken daarop aan te passen en dat is overgenomen (lees hier de aanpassing).

Over Gommerwijk West-West

In de Structuurvisie stond Gommerwijk West-West aanvankelijk nogal definitief in de planning. Nou is ten aanzien van deze omstreden nieuwbouwwijk niet veel gebleken uit de Inspraak, maar dat wat erover ging was duidelijk afwijzend. Samen met de SP hebben we gelukkig ook op dit punt een aanpassing bereikt om de inspraak meer recht te doen (lees hier de aanpassing).

Daarnaast lag er onder meer nog een punt dat wonen in de binnenstad niet alleen gericht moet zijn op kapitaalkrachtige ouderen. De binnenstad is voor alle doelgroepen, voor rijk en arm, grijs en blond, blank of bruin, voor iedereen. Dat was een mooi punt van de PvdA en dat werd dan ook met steun van de hele Raad overgenomen door het College.

Al met al een mooie afronding van de Stadsvisie en meteen dus ook een Structuurvisie als voorbereiding op bestemmingsplannen in de toekomst. U heeft deze week als het goed is nog een laatste krant hierover in de brievenbus gekregen.

Herma Compaan

Zie ook: www.enkhuizerpeil.nl

 

Amendement over GOMMERWIJK West-West van ChristenUnie en SP

STADSVISIE ENKHUIZEN 2030. Deze aanpassing is overgenomen door het College.

Besluit ten aanzien van de uitwerking tot 2020 van de Stadsvisie, namelijk de Structuurvisie Enkhuizen in het kader van Wonen en bouwen, ruimtelijk perspectief van de buitenstad de volgende zinsnede

“Het noordelijk van de binnenstad gelegen woongebied zal worden afgerond met ontwikkeling van Gommerwijk West-West.”

te vervangen door:

“Het noordelijk van de binnenstad gelegen woongebied zal worden afgerond met ontwikkeling van Gommerwijk West-West, passend in de woningbehoefte vanaf 2015 en op zodanige wijze dat recht wordt gedaan aan de functie van het gebied als overgangszone tussen woonwijk en Streekbos.”

Toelichting

De indieners willen graag verwoord hebben dat er dan pas op de locatie Gommerwijk West-West gebouwd gaat worden als dat aantoonbaar noodzakelijk is gebleken. Het ontwikkelen van Gommerwijk West-West kan te zijner tijd wel achterhaald zijn door factoren als bevolkingskrimp, fusie met buurgemeenten en dergelijke. Daarnaast is uit de inspraak ons niet gebleken dat de bevolking deze ontwikkeling wenst.

 

Amendement over het GROEN in de stad van de ChristenUnie

STADSVISIE ENKHUIZEN 2030. Deze aanpassing is overgenomen door het College.

Besluit Richtinggevende Uitspraak 29 aan te passen als volgt

Uitspraak 29. “Enkhuizen zet in op verbetering van de openbare ruimte en verbindende routes en op versterking en uitbreiding van het groen in de hele stad.”

Toelichting

De vraag om meer ‘groen’ -vaak in combinatie met speelruimte- komt heel veel voor en komt ook uit de volle breedte van insprekers in de eerste en tweede inspraakronde. Ons inziens is de vertaling naar de Richtinggevende Uitspraken in de vorm van stelling 6 ‘streven naar energieneutraliteit’ te mager. Daarnaast komt stelling 29 ook enigszins in de buurt met ‘verbetering van de openbare ruimte’, maar dat dekt ook niet de hele lading van de inspraak.

Om de inspraakronden recht te doen vindt de ChristenUnie, dat een aanpassing in de stellingen op zijn plaats is om aan te geven dat de inspreker vindt, dat uitbreiding en versterking van het groen de nodige aandacht verdient.

« Terug

Reacties op 'Stadsvisie afgerond, aangepast op Groen en Gommerwijk West-West'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.