Drie kunstgrasvelden voor Enkhuizen

kunstgras2zaterdag 16 mei 2015 14:15

Deze week lag het voorstel voor de kunstgrasvelden op de raadstafel. Fijn dat er daadwerkelijk een schop in de grond kan, prachtig resultaat na het debat Sport Beweegt in Enkhuizen in februari 2014!

Gelukkig wordt er ook gewerkt op meerdere terreinen van de sport in Enkhuizen, maar hier wordt wel een stap gemaakt waar al jaren over gepraat is en aan gewerkt is. Nu men samen er de schouders onder heeft gezet, komt het ook echt van de grond, erg mooi!!

Wat we vooral mooi vinden is dat alles in goed overleg met de verenigingen tot stand is gekomen. En prachtig dat ook door de verenigingen 1/3 van de investering bijgedragen wordt  en bij de ledenvergaderingen is besloten om de contributie daartoe te verhogen.

Onze bijdrage in de Commissie BOFS eind april hierover:

In hoeverre zijn er aannames gedaan welke nog niet helemaal bekend zijn?
Een voorbeeld, is aangenomen dat de drainage netwerken van de te vervangen velden nog volledig intact zijn, zodat ze kunnen blijven liggen? En stel dat ze toch vervangen moeten worden, hebben we dan meteen een tegenvaller?
Antwoord: er zullen nieuwe drainage netwerken over de oude heengelegd worden. En daarnaast is technische alles heel goed in kaart gebracht en zijn er naar verwachting geen verrassingen wat dat betreft.

En hoe gaat men om de Slotbepalingen uit de Samenwerkingsovereenkomst Revitalisering Sportpark Immerhorn Enkhuizen, namelijk:
"Deze overeenkomst kan door een of meerdere partners om moverende redenen worden beëindigd zonder dat hiervoor toestemming is vereist van de overige partners.."
Hoe gaat men dan om met alle gedane investeringen en toegezegde bijdragen van alle partijen?
De verenigingen en gemeente zijn en blijven na toezeggingen wel verantwoordelijk hiervoor, toch? Hoe ver gaat deze bepaling?
Antwoord: Deze bepaling geldt alleen voor het vervolg van de plannen, na de aanleg van de kunstgrasvelden, dus niet zozeer de toezegging voor de velden nu.

In het verleden hebben we wel gepleit om het beheer zoveel mogelijk in handen van de verenigingen te geven en bijvoorbeeld te investeren in de grasmachine zodat ze zelf kunnen maaien ipv de gemeente te laten maaien. Nu hebben we voor een groot deel kunstgrasvelden, dus die grasmaaier zal niet het enige zijn ..

We hebben er goede verwachtingen van en we horen er graag meer over van de wethouder als hier meer duidelijkheid over is.

Meer hierover:

« Terug

Reacties op 'Drie kunstgrasvelden voor Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.