Over sport en bewegen in Enkhuizen

SportBeweegtmaandag 10 februari 2014 23:08

Morgenavond zal er een Sportdebat zijn in het RSG Enkhuizen en iedereen is van harte welkom om te komen en mee te praten of gewoon te luisteren.
Wat heeft ChristenUnie-SGP zoal over Sport en Bewegen gezegd afgelopen tijd...

De ChristenUnie-SGP vindt sporten en ook bewegen in de breedste zin van het woord belangrijk!

  • Ook al in ons programma van 2010 ging paragraaf 4.2 over onze visie op Sport en Bewegen in Enkhuizen. Daarnaast is het opwaarderen van de sportvoorzieningen nu een van onze speerpunten in ons nieuwe verkiezingsprogramma.
  • Er is afgelopen juli 2013 in de Kadernota geld vrijgemaakt voor verbetering van de sportfaciliteiten van Immerhorn en daarover zeggen we het volgende in onze Beschouwingen voor het jaar 2014.
  • Lees hier wat de ChristenUnie-SGP afgelopen jaren aan nieuws heeft gebracht over het item Sport en Bewegen in Enkhuizen.
  • Het opknappen van sportpark Immerhorn staat wel in ons coalitieakkoord en dat stond niet in het eerdere akkoord van 2010, meer hierover.
  • In 2009 werd de Sportnota vastgesteld en heeft onze fractie ook nog gepleit voor een JeugdSportpas en -Cultuurpas, zie ook de Beschouwingen bij de Kadernota 2009 van onze fractie.

Het belang van sporten en bewegen wordt nog eens onderstreept in het lokale Gezondsbeleid, dat binnenkort op de agenda staat: Van de inwoners van 19 jaar en ouder in Enkhuizen heeft bijna de helft overgewicht, waarvan 12% ernstig overgewicht. Dit komt overigens wel overeen met de cijfers voor het hele land! En ook kinderen krijgen steeds vaker te kampen met overgewicht. Alleen al vanuit dit oogpunt is sporten en in elk geval voldoende bewegen echt van groot belang!

Klaas Kooiman zal namens ChristenUnie-SGP deelnemen aan het sportdebat, georganiseerd door de Enkhuizer Stichting Sport Beweegt. De stichting wil de sport hoger op de politieke agenda krijgen.

Er wordt gediscussieerd aan de hand van vier stellingen:

  1. Sport staat tot 2030 niet op de agenda. Is dat een gemiste kans?
  2. De functie van sport en bewegen wordt voldoende erkend door de politiek. Hoe ziet u de functie van sport en bewegen?
  3. Voor de functie van sport en bewegen zijn de voorwaarden aanwezig. Zit sport in het DNA van Enkhuizen?
  4. Om sport een toekomst te geven is óók geld nodig. Is verkoop van Immerhorn de enige manier om aan geld te komen?

Meer hierover:

« Terug

Reacties op 'Over sport en bewegen in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.