Enkhuizerzand opnieuw in de Raad

ezand2dinsdag 02 februari 2016 21:00

Veel woorden zijn hier de laatste jaren al aan gewijd. Het voorstel ligt nu voor om verder te gaan met de partij welke zich heeft ingeschreven bij de aanbesteding en welke als enige partij heeft aangegeven op basis van het opgestelde vlekkenplan en binnen de gestelde randvoorwaarden het project te willen realiseren...

In oktober 2014 hebben we als raad een Go gegeven voor dit project en wat ons betreft willen we graag verder op dit spoor. Als deze partij voldoet aan de kaders en randvoorwaarden zoals wij die als raad opgesteld hebben, mag hij wat ons betreft snel aan de slag. Wel willen we kort ingaan op de voorgestelde opties.

Waarom niet optie 2, met minder randvoorwaarden opnieuw aanbesteden: De discussie tot nu toe heeft jarenlang geduurd. De discussie over doen is voor ons geen optie.

We zijn ook niet voor optie 3, om het plan op te knippen en stuk voor stuk uit te laten voeren: De gemeente neemt dan zelf de rol van projectontwikkelaar op zich. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

Waarom geen optie 4, alles bij het oude laten en alleen het terrein opknappen: Er gebeurt dan helemaal niets dan alleen het noodzakelijk onderhoud. En zonder kostendragers kost het de gemeente wel heel veel geld. Vooralsnog gaan we voor budgetneutraal.

Wij zijn het dan ook eens met het college dat optie 1 het beste overeenkomt met datgene waar we de laatste 12 jaar mee bezig zijn geweest.

  1. We zijn er dus al jaren mee bezig en het wordt er niet even snel doorheen gejaagd, zoals wel gezegd werd.   
  2. Voor de herontwikkeling van het REZ wordt uitgegaan van het huidige Vlekkenplan. Wij willen ook graag dat het strand opgeknapt wordt met een vorm van oeverbescherming en dat is dan ook een uitgangspunt van het opgestelde vlekkenplan voor dit gebied.
  3. Het groene karakter van het gebied willen we graag zo houden, ook een uitgangspunt in het vlekkenplan.
  4. Wij zijn ervoor dat het gebied openbaar toegankelijk blijft -er komt geen hek om het hele gebied- dat is dan ook een van de gestelde randvoorwaarden.
  5. De Raad van Enkhuizen en ook de bevolking heeft van zich laten horen. In 2014 zijn er informatieavonden gehouden op 31 maart voor inwoners en op 3 april voor stakeholders en op 8 april voor de raad. Daarnaast is er toen een enquête geweest en van de 400 reacties bleek 70% van de Enkhuizers positief over de komst van een huisjespark ter versterking van de middenstand, werkgelegenheid en ook de positie van het zwembad.

Een brief van het OFE voor de raad van jan 2014 verwoordde dat destijds zo: "Verder willen wij er bij u op aandringen op een snelle en voortvarende procedure zodat dit project snel aangepakt en afgerond kan worden. Dit zal namelijk zeker een sterke impuls betekenen voor de broodnodige versterking van de economie van onze stad."

Dus, we zijn blij om te horen dat er een partij is die wil gaan realiseren, wat er afgelopen jaren op de tekentafel lag. Wat ons betreft gaat het college snel met deze projectontwikkelaar aan tafel.

De conclusie van het College na alle inbreng van inwoners voorjaar 2014 was ondermeer: "Breed gedragen wordt de opvatting dat een herontwikkeling op een goede wijze landschappelijk ingepast moet worden, met respect voor het beschermd en historisch stadsgezicht en met een open, groene ruimte langs de zeemuur."

En we gaan er dan ook vanuit dat deze conclusie als leidraad zal gelden in alle besprekingen.

Meer hierover:

« Terug

Reacties op 'Enkhuizerzand opnieuw in de Raad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.