Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2016

23-06-2015 23:00 23-06-2015 23:00

Hoe staat het ervoor in Enkhuizen als we alvast vooruit kijken naar de begroting voor het komende jaar?
Nu vanavond staat de Kadernota 2016 centraal en zullen de fracties hun reactie op de kadernota geven in de vorm van beschouwingen

Complete versie van de Algemene Beschouwingen vind u hier

Als ChristenUnie-SGP zijn wij blij dat de economie aantrekt waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Daarentegen zijn er nog steeds bedreigingen van massa ontslagen. We zijn ons er van bewust dat degenen die daardoor getroffen worden de gevolgen hiervan ervaren.

Wij willen ons graag inzetten samen met betrokken burgers op welk vlak dan ook, voor onze mensen en onze mooie stad Enkhuizen. Gods Woord geeft ons de opdracht om te bouwen en te bewaren. De complete versie van onze Beschouwingen op de Kadernota voor 2016 vindt u op onze site, hier volgt een samenvatting:

 • De decentralisaties op het sociale domein lijken goed te gaan in Enkhuizen. Gelukkig hebben we een ruime WMO-reserve, want wij vinden het belangrijk dat mensen de zorg ontvangen die zij nodig hebben.
 • Mantelzorgers zijn als gevolg van de decentralisaties nog meer noodzakelijk dan voorheen. Daarom stelden we voor om de blijk van waardering vanuit de gemeente beter aan te sluiten bij de diverse mantelzorgers, fijn dat het college dit heeft overgenomen.
 • We zijn blij met de mooie samenwerking door de Baanbreker, Stichting Leekerweide en WmoBuroFlo, waardoor het Hertenkamp en Camping De Vest konden blijven.
 • We zijn positief over het Onderhoud van onze prachtige stad, want er is stevig aangepakt. We hadden een motie voor een haalbare jaarplanning en deze is destijds overgenomen. Dus we zien de plannen komend najaar met belangstelling tegemoet.
 • Uiteindelijk moeten we op basis van aangescherpte kaders en heldere planning met de kadernota 2017 duidelijke keuzes kunnen maken. Prima plan, wat echter geen vertraging op mag lopen.
 • We gaan ervan uit dat ook in de periode tot 2017 het werk door kan gaan, maar mocht het anders lopen, horen we dat graag op tijd. Veel werk, geeft veel drukte. Laten we in de drukte de kwaliteit en de controle op de uitvoering niet vergeten.
 • Na jaren van bezuinigen en terugloop van de algemene reserve is het beeld richting komende jaren positief: de lasten voor burgers hoeven ook dit jaar niet verder omhoog dan de inflatie en we  investeren wel in sport, het sociaal beleid, onderhoud van de stad en meer. Wat ons betreft zetten we de lijn zo door: voor de mensen en de stad!
 • Tijdens een politiek café over de Winkelstraat bleek er wel onbegrip te zijn tussen ondernemers en politiek. Ondernemers verwachten een oplossing vanuit de politiek en andersom. Wij willen graag meer samenwerking tussen politiek en ondernemers en ook tussen ondernemers onderling. We zijn benieuwd naar het verslag van de binnenstadmanager.
 • Een van de mijlpalen is het in gebruik nemen van de Drommedaris en dat is gedaan met veel enthousiasme. De hele renovatie is uitvoerig besproken in de raad en nu wordt er eerst nagegaan of gemaakte afspraken voor toekomstig gebruik zo moeten blijven. We zijn benieuwd naar het vervolg. We zijn we trots op dit culturele centrum waar hopelijk jarenlang weer vele activiteiten plaats kunnen vinden.
 • Het bootmodel van het prachtige Zuiderzeemuseum moet door bezuiniging vanuit het Rijk op de schop. We gaan ervan uit dat in goede samenwerking wordt gewerkt aan een oplossing.
 • Veel burgers hebben via de site of interviews op straat hun mening gegeven over het parkeren in Enkhuizen en we zijn dan ook erg benieuwd naar het verslag hiervan.
 • We zijn erg blij met de goede samenwerking tussen verenigingen en gemeente zodat er binnenkort kunstgrasvelden worden aangelegd bij sportpark Immerhorn. Constructief overleg verwachten we ook voor andere terreinen van sport, waarvoor dit najaar een visie op tafel komt.
 • Wat betreft de sporthallen vinden wij het erg belangrijk dat de nota, verwacht in 2016, aansluit bij de planning rondom de scholen in de binnenstad en ook daarbuiten.
 • De mogelijkheden voor ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad worden onderzocht. Daar zijn we enthousiast over, want afval in vuilniszakken geeft een hoop zwerfafval in de straten.
 • Ook komen er extra containers voor plastic, maar het ophalen van restafval wordt dan gehalveerd. Dus we zijn blij met een jaar uitstel in Enkhuizen, dan zijn we goed voorbereid.
 • De aanbesteding van het Enkhuizerzand zal zoals het er nu voorstaat in het voorjaar van 2016 afgerond zijn. Wij vertrouwen erop dat alles gaat zoals gepland in goed overleg met stakeholders.
 • Afgelopen tijd zijn er regionaal mooie stappen gezet op het gebied van werkgelegenheid, toerisme, recreatie en woningbouw. Verder hebben veel gemeenten moeite met hun bijdrage voor de Veiligheidsregio en valt de regionalisering van de brandweer niet mee. Er ligt een nieuw voorstel om kosten beter te verdelen over de gemeenten en we hopen van harte dat dit een verbetering is.

Wij willen onze dank uitspreken aan college, ambtenaren en ook betrokken burgers op allerlei terrein, dank voor jullie inzet en bijdrage voor Enkhuizen. Ook zijn we blij dat de JAC er weer is, we wensen jullie veel succes!

Er is heel veel wat er op ons af komt maar wij hebben hetzelfde doel, het welzijn van onze mooie stad. Bouwen en Bewaren: Bouwen aan begrip en vertrouwen, Bewaren de normen van fatsoen en respect. Hierbij wensen wij iedereen vanuit onze levensovertuiging Gods onmisbare zegen toe.

Fractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.