Visie voor sport op Immerhorn

SportBeweegtwoensdag 25 maart 2015 20:17

In overleg met de sportverenigingen op Immerhorn heeft de gemeente een visie opgesteld voor de komende jaren. Dit lag maandagavond op tafel bij Commissie BOFS. Daarnaast hebben de sportverenigingen zelf een visie opgesteld: We have a Dream. En ter illustratie een filmpje...

... over een succesvolle, bestaande multifunctionele sportaccomodatie Kampong SV. Het filmpje geeft een visie over een breder gebruik van een sportpark, een park dat al 's ochtends opengaat voor sportende  ouderen, een jeux de boules club, een klaverjasclub, een echte ontmoetingsplek. En smiddags zou naast de trainingen, de kinderopvang ook gebruik kunnen maken van de zalen en velden.

Eerder was er nog sprake van mogelijke woningbouw op Immerhorn en verplaatsing van de sport naar Gommerwijk-west-west. Maar Immerhorn is buitendijks gebied en bouwen op zo'n terrein wordt steeds moeilijker en zou erg duur worden met o.m. aan te leggen dijken (Zie ook: Definitief geen woningbouw op Immerhorn in Enkhuizen). Vandaar dat is besloten Immerhorn gewoon te behouden als sportterrein en vanaf dat moment kon men om de tafel als sportverenigingen onderling om eensgezind samen met de gemeente te bepalen hoe het nu verder moet op Immerhorn met de sport.

Daarnaast ligt er dus een visie over de Accomodaties voor Immerhorn van de gemeente. We zijn blij met dit rapport, mooi overzicht over wat we nu hebben en wat er nodig is. Het is een mooi plan en we vinden het een goede fasering, eerst de velden verbeteren en in later stadium, rond 2025, de gebouwen. En wat we vooral mooi vinden is dat dit rapport in goed overleg met de verenigingen tot stand is gekomen, dat lijkt ons een goede basis om hier samen aan verder te werken.

Een ruime voldoende. Dat is het algemene kwaliteitsoordeel nu over de velden door het onderzoeksburo van sportpark Immerhorn, gelukkig maar, daar kun je mee verder. De verenigingen merken op dat zij de velden minder goed vinden, met name na regenval. En dat geloven wij onmiddellijk.

Wel hebben we van de wethouder gevraagd wat meer te vertellen over de keus voor 3 kunstgrasvelden, want deze zijn wel duurder. En er werd aangegeven dat deze velden enorm intensief bespeeld worden om de natuurgrasvelden voor de wedstrijden te sparen. Overdag maakt ook de RSG gebruik van de sportvelden dus alleen natuurgras heeft niet genoeg tijd om te herstellen. Het zijn 2 velden voor Westfrisia en Dindua en 1 voor de korfbal- en hockeyverenigingen samen.

Wel heel mooi daarbij is dat ook door de verenigingen 1/3 van de investering bijgedragen worden en bij de ledenvergaderingen is besloten om de contributie daartoe te verhogen.

Volgende raadsvergadering 12 mei zal er dan ook een voorstel liggen om de eerste fase van de visie te bekostigen, dat betreft dan de aanleg van de kunstgrasvelden nog dit jaar.

We hopen van harte dat de visie op accomodaties en ook de visie van de sportverenigingen op Immerhorn met succes uitgewerkt zullen mogen worden!

Herma Compaan

Meer hierover op deze site:

  • Sport en Bewegen, over Enkhuizen Actief, Aangepast sporten, Sportpas, Sportaccomodaties, Spelen, Speelveldjes en meer

« Terug

Reacties op 'Visie voor sport op Immerhorn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.