Training voor startende ondernemer binnenstad Enkhuizen

winkelstraat.jpgzaterdag 14 maart 2020 15:50

Er komt een extra training door het Startersloket voor startende ondernemers. Dit werd aangegeven in antwoord 3 maart op onze schriftelijke vragen over OZB en leegstand. Daarnaast begrijpen we dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op het Ondernemersfonds en dat lijkt ons een goede zaak...

In de belastingnota voor 2020 stond eerst nog de volgende formulering betreffende OZB niet-woningen: “Voor panden die op 1 januari leegstaan, kan geen aanslag worden opgelegd. Om dit tekort te compenseren wordt de leegstand verdisconteerd in het OZB tarief voor eigenaren niet-woning. Het OZB tarief wordt op deze wijze ingezet als extra stimulans voor eigenaren van niet-woningen om leegstand zo veel mogelijk te voorkomen.” Deze tekst klopt niet en dat hebben we aangekaart via enkele schriftelijke vragen eind januari over OZB en leegstand.

De beantwoording door het college, zie hier,  was dat inderdaad deze passage uit de belastingnota geschrapt had moeten worden. Dus dat gaat in de volgende versie aangepast worden. Verder acht het College het helaas niet mogelijk om met aanpassing van tarieven in OZB de bezetting van de winkels in de binnenstad te kunnen stimuleren. winkelstraat.jpg

Ondernemersfonds

Wel worden via het Ondernemersfonds vele aanvragen gedaan en gehonoreerd om winkelgebieden overal op te knappen, zie ook de site van het Ondernemersfonds.

Daarnaast word hard gewerkt aan het "vergroten van de aantrekkingskracht door de aanwezigheid van verrassende winkels, horeca en cultuur" om dus ook om het ondernemen in Enkhuizen aantrekkelijker te maken.

Extra training

En het college gaf aan dat men met een extra training gaat beginnen. Vooral het startende ondernemerschap in de binnenstad wil men stimuleren met een training door het Startersloket. Daarnaast zijn er meer maatregelen, terug te lezen in de raadsbrief van 10 maart.

Lees ook:

Nieuwe aanpak leegstand.. hoe zit dat? op deze site 15 maart 2019

« Terug

Reacties op 'Training voor startende ondernemer binnenstad Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.