Voor de zwevende kiezer in Enkhuizen: ons programma in steekwoorden

BannerinOosterdijkwoensdag 21 maart 2018 09:15

Wij willen inzetten op behoud en verbetering van onze leefomgeving in Enkhuizen en Oosterdijk: Ons programma in steekwoorden voor de
Sociale koers (H4), over het sociale netwerk dat ieder mens heeft, de samenhang in de buurt, het vangnet voor als je het zelf niet meer redt.
Koers op infrastructuur (H5), over huizen, scholen, buurthuizen en sportaccommodaties, over duurzaamheid, dierenwelzijn en ruimte voor groen en ook onderhoud van buurt en straat
Economische koers (H6), over kleine winkels en grote bedrijven, over economie en financiën....

Sociale koers (H4), over het sociale netwerk dat ieder mens heeft, de samenhang in de buurt, het vangnet voor als je het zelf niet meer redt...

Sociale samenhang en veiligheid

 • Investeren in wijk- en buurtbeheer, het verstevigen en uitbreiden van de sociale samenhang in buurten, met nadruk op de vragen en behoeften van de bewoners
 • Initiëren van huiskamerprojecten, het liefst in elke wijk of buurt
 • Zelf afval opruimen is niet iets van vroeger, maar juist ook van nu! Dat geldt ook voor hondepoep op de stoep of op de speelplaats
 • Stimuleren van bloeiend verenigingsleven, dat brengt mensen bij elkaar
 • Inzetten op toezicht voor veiligheid op straat, overdag en 's nachts
 • Inzet stadsteam met professionals blijven ondersteunen

Gezin, scholing en werk

 • Maatschappelijke stages in het middelbaar onderwijs en ‘handen uit de mouw’­ projecten in het primair onderwijs van groot belang
 • Voorkomen van voortijdige schooluitval door begeleiding op maat
 • Stimuleren van leer­werkbanen, ook voor het (weer) toeleiden naar de arbeidsmarkt
 • Jongerenwerk: niet alleen vertier, maar ook gedeelde verantwoordelijkheid

Sport, cultuur en gezondheid

 • Verder opwaarderen sportpark Immerhorn en uitbreiden sportpark Het Rietbos
 • Goede facilitering van amateursportverenigingen en aandacht van de sportverenigingen voor omgangsvormen in en rond de velden mag daarbij verlangd worden
 • Huidige beleid voor sport op school en ook de JeugdSportPas blijven we ondersteunen zodat kinderen kennismaken met de verschillende sporten
 • Aantrekkelijke en uitdagende speel­ en ravot ruimtes voor alle kinderen, klein en groot
 • Blijvende en volledige ondersteuning van het ingezette beleid om overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik verder tegen te gaan, voor alle leeftijden
 • Cultuureducatie op school en daarbuiten stimuleren voor alle kinderen, klein én groot

Zorg voor elkaar

 • Blijf actief het overleg met ouderen zoeken, speel adequaat in op de behoeften. Huisvesting en zelfstandigheid is een belangrijk onderdeel hiervan
 • Mobiliteit is essentieel om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving
 • Toegankelijkheid van straten, stoepen en publieke gebouwen moet vanzelfsprekend zijn
 • Gezondheid is een zegen en indien nodig heeft ieder mens recht op goede zorg
 • Geldproblemen mogen een volwaardige deelname aan de samenleving niet in de weg staan. Achteruitgang tegengaan door vroegtijdige en laagdrempelige hulp
 • Warme aandacht voor vrijwilligers en passende waardering voor mantelzorgers
 • Verschillende organisaties met één doel: tegengaan van discriminatie in alle vormen
 • Samenwerking met kerken en maatschappelijke instellingen blijven opzoeken

Lees meer in ons programma over

 • Koers op infrastructuur (H5), over huizen, scholen, buurthuizen en sportaccommodaties, die nodig zijn in de samenleving. Over duurzaamheid, dierenwelzijn en ruimte voor groen en ook onderhoud van buurt en straat.
 • Economische koers (H6), over kleine winkels en grote bedrijven, over de economie in Enkhuizen en over financiën in het gemeentelijk huishoudboekje

« Terug

Reacties op 'Voor de zwevende kiezer in Enkhuizen: ons programma in steekwoorden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.